Vuorovaikutuskurssi

Vuorovaikutuskurssi

Kurssilla tutustumme vuorovaikutukseen kontakti- ja ilmaisullisten harjoitteiden avulla. Kurssilla käytämme parityöskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja harjoitteita koko ryhmän kesken. Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta.
Yhteistyössä:

v